جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی

هفدهمین جشن خانه موسیقی شنبه شب دهم مهر ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و اعضای مختلف صنوف این مجموعه غیر دولتی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

 

گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
 
گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
 
گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی 
 
گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
 
گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
 
گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
 
گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
 
گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
 
گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
 
گزارش تصویری از جشن هفدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.