رضا صادقی و حمید عسکری در منطقه آزاد اروند

به گزارش ستاره ها و به نقل از برنا، جدول جشنواره موسیقی فجر در منطقه آزاد اروند به شرح ذیل است:

منطقه آزاد اروند