تازه‌های سرویس

اقتصادی

تهدید وزارت ارتباطات برای اپراتور‌های متخلف؛ روزانه تا سقف ۵۰میلیارد تومان جریمه می‌شوید

طبق تصویب هیات وزیران، در صورت عدم رفع اختلال از سوی اپراتورهای مختل کننده‌ ارتباطات اینترنتی کاربران، سازمان تنظیم مقررات موظف است روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اپراتورها را جریمه کند.

اینترنت ارزان می‌شود

با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه اینترنت زیرساخت 25 درصد کاهش یافت.