تازه‌های سرویس

عمومی

تهدید وزارت ارتباطات برای اپراتور‌های متخلف؛ روزانه تا سقف ۵۰میلیارد تومان جریمه می‌شوید

طبق تصویب هیات وزیران، در صورت عدم رفع اختلال از سوی اپراتورهای مختل کننده‌ ارتباطات اینترنتی کاربران، سازمان تنظیم مقررات موظف است روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اپراتورها را جریمه کند.