تازه‌های سرویس

عمومی

هنر مینیاتور، ثبت جهانی شد

هنر مینیاتور، که به صورت مشترک از طرف کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان تهیه و به یونسکو ارسال شده بود، ثبت جهانی شد.