تازه‌های سرویس

عمومی

خروسی که گناهان را می‌بخشد/عکس

برای پاک شدن گناهان یک ساله یک صهیونیست کافی است وی مرغ یا خروس سفیدی را در روز عید غفران دور سر خود بچرخاند.