تازه‌های سرویس

ورزشی

همدلی بین ملت‌ها هدف غایی همه ماست

استاد غلامحسین امیرخانی، پدر معنوی خوشنویسان معاصر سرزمین‌مان و از هنرمندان فرهیخته‌ایست که بدون در نظر گرفتن سن و توانایی جسمی‌اش، همواره برای گسترش فرهنگ و هنر برای رشد جامعه انسانی پیش‌قدم بوده است.