تازه‌های سرویس

ورزشی

از طارمی درباره علیپور پرسیدند!

علی علیپور، مهاجم پرسپولیس در تیررس باشگاه ریوآوه پرتغال است. این، اما به منزله انتقال قطعی او به آن باشگاه نیست.