«آهنگ دو نفره» فیلمی کمدی است و داستانی عاشقانه دارد. شخصیت اصلی این فیلم خواننده ای از طبقه مرفه جامعه است که در آخرین روزهای قرارداد با برنامه ریزش وارد ماجراهایی می شود و با شخصی آشنا می شود که مشکلات خانوادگی دارد و به کار باج گیری و اخاذی مشغول است.

تاکنون حضور احمد مهرانفر، بهاره کیان‌افشار و النا حیدری در فیلم قطعی است.

«آهنگ دو نفره» این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد و اواخر آذرماه در تهران کلید می‌خورد.