«بدون قرار قبلی» به جشنواره فیلم فجر رسید

با پایان مراحل فنی و در آخرین ساعات مهلت جشنواره فجر، نسخه نهایی فیلم «بدون قرار قبلی» بهروز شعیبی آماده و به دفتر جشنواره فجر ارائه شد.

به گزارش ستاره ها؛ در حالی که فیلم تازه بهروز شعیبی وضعیت نامشخصی برای حضور در جشنواره داشت و احتمال نرسیدن آن به جشنواره چهلم مطرح شده بود، سرانجام با پایان مراحل فنی و در آخرین ساعات مهلت جشنواره فجر نسخه نهایی فیلم «بدون قرار قبلی» بهروز شعیبی آماده و به دفتر جشنواره فجر ارائه شد.

بهروز شعیبی درباره فیلم تازه اش نوشت:« «بدون قرار قبلی» فیلم عزیزی‌ست برای من. در حین ساخت و آماده‌شدن نمی توانم راجع به فیلم و حسم حرف بزنم

فقط می دانم«بدون قرار قبلی» حرف‌های‌مگوی ماست …

فیلمی است برای آنها که دوستشان داریم و عشقی که دچار فاصله‌ست… به لطف خدا فیلم آماده شد و سر موعد اعلامی تحویل دفتر جشنواره شد. خیلی مشتاقم «بدون قرار قبلی» را زودتر ببینید.

دیگر مطالب
درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!