اصلاح نوع محرومیت کنعانی زادگان؛ محرومیت مدافع تیم ملی از دو بازی رسمی دوستانه

مدافع تیم ملی فوتبال ایران با راى کمیته استیناف از حضور در دو بازى ملى دوستانه محروم شد.

به گزارش ستاره ها و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد حسین کنعانی زادگان مدافع تیم ملی که با رای کمیته اخلاق از حضور در دو بازى ملى رسمى محروم شده بود با توجه به درخواست تجدید نظر و با حکم کمیته استیناف مستند به ماده ٦٣ آیین نامه اخلاق با اصلاح محرومیت حق حضور در دو بازى دوستانه تیم ملى فوتبال را نخواهد داشت.

محکومیت این بازیکن به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی نیز به قوت خود باقیست.

دیگر مطالب
درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!