ترجیح می دهم «برادران لیلا» توقیف شود تا سانسور!

سعید روستایی: سانسورهای زیاد «متری شیش و نیم» به آن فیلم آسیب زد این بار نمی‌توانم اجازه بدهم فیلمم از سانسور آسیب ببیند و این بار بین توقیف و سانسور، شاید توقیف را ترجیح بدهم.

به گزارش ستاره ها؛ سعید روستایی در نشست رسانه‌ای فیلم «برادران لیلا» برای اولین بار درباره واکنش وزارت ارشاد به این فیلم گفت:

ما هنوز پروانه نمایش نداریم. قرار هست برگردیم و برویم پروانه نمایش بگیریم.یک لیست سانسور هم به ما دادند اما واقعا من سانسور نخواهم کرد.

ما در دولت قبل پروانه ساخت گرفتیم و دولت جدید می‌خواهد فیلم با دیدگاه آنها همخوانی داشته باشد و این نمی‌شود.

به نظرم فیلم اکران می‌شود. اما با توجه به اینکه سانسورهای زیاد «متری شیش و نیم» به آن فیلم آسیب زد این بار نمی‌توانم اجازه بدهم فیلمم از سانسور آسیب ببیند و این بار بین توقیف و سانسور، شاید توقیف را ترجیح بدهم.

دیگر مطالب
درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!