محمدرضا پهلوی عاشق کدام ستاره معروف زن هالیوود بود؟/عکس

مینو صمیمی در کتاب پشت پرده دربار به فساد اخلاقی محمدرضا پهلوی اشاره می‌کند.

دربارة روابط پنهانی شاه با زنهای مختلف شایعات فراوانی بر سر زبانها بود، و از جمله می‌شنیدیم که: شاه هر سال ضمن سفر به سوئیس، در شهر «گشتاد» (یکی دیگر از نقاط تفریجات زمستانی ثروتمندان) با همسر سابق خود «ثریا» ملاقات می‌کند تا نشان دهند که کماکان به او عشق می‌ورزد. یا روزنامه‌ها با تیتر درشت می‌نوشتند: شاه عاشق «آن مارگرت» ستارة معروف سینمای سوئد و آمریکا شده است. و یا عکسی از ملکه فرح با قیافه‌ای عبوس به چاپ می‌رساندند که زیرش نوشته بود: «دیگر از لبخندهای شهبانو اثری نیست»، تا وانمود شود که همسر شاه به خاطر هوسرانیهای شوهرش چقدر تلخکام است.

ان مارگرت

به گزارش نامه دامنة این شایعات البتّه به تهران هم کشیده می‌شد، و آنطور که می‌شنیدم: مضمون اصلی گفتگوها در محافل زنانه ـ بخصوص در سالنهای مد و آرایشگاههای ویژة زنان متجدد ـ را همین مطالب مربوط به عیاشیهای شاه تشکیل می‌داد.
البتّه شاه به عنوان حاکم یک کشور اسلامی این امکان را داشت که از راههای مشروع تعدد زوجات را انتخاب کند. ولی او چون خود را بیشتر تابع مقرّرات غربی می‌دانست، طبعاً شیوة اسلامی را نمی‌پسندید و بیشتر ترجیح می‌داد با پیروی از رفتار مردان اروپایی ـ که احتمالاً هیجان انگیزتر هم بود ـ با زنان مختلف روابط پنهانی داشته باشد.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.