Browsing Tag

اصغر فرهادی

حمایت مالی مرکز ملی سینمای فرانسه از « یک قهرمان » فرهادی

کمپانی ممنتو که آثار اخیر اصغر فرهادی را پخش و برخی از آنها را نیز به طور مشترک تهیه کرده است، مدتی پیش پروژه «یک قهرمان» فیلم جدید این کارگردان را به بخش حمایت از فیلم‌های خارجی مرکز ملی سینمای فرانسه ارایه کرده بود.