Browsing Tag

بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون

رضا کیانیان: نمایش خانگی چه گناهی کرده که اینگونه برایش تصمیم می‌‎گیرند؟

کیانیان: ساترا به جای اینکه به کمک تولید در سینما و نمایش خانگی بیاید در حال تعطیل کردن آن است و سوال اساسی این است که نمایش خانگی چه گناهی کرده است که باید اینگونه برایش تصمیم بگیرند؟

عزیزی: هیچ بازیگری از کم کار بودن خوشش نمی‌آید

بازیگر پیشکسوت: من در حال استراحت مطلق هستم، این بدان معنا نیست که از بازیگری خداحافظی کرده باشم، من به عنوان محمود عزیزی از کم کاری و غیبتم ناراحتم اما در این اوضاع ترجیح می‌دهم کار نکنم.