Browsing Tag

بهمن فرمان آرا

جلوگیری از ساخت سریال «داستان جاوید» بهمن فرمان آرا

بهمن فرمان آرا: سر آخرین فیلم‌نامه‌ای که سال گذشته دادم با اینکه هر شش نفر هیئت نظارت مخالف بودند، آقای داروغه‌زاده خودش پشتش ایستاد و گفت فلانی بعد این همه سال باید بتواند چیزی که دوست دارد بسازد.