Browsing Tag

حمیدرضا صدر

خاطره احسان علیخانی از حمیدرضا صدر

احسان علیخانی با روایت خاطره ای، روزهایی را در کنار زنده یاد حمیدرضا صدر مرور می کند که برایش باور عجیبی از مرگ را تداعی کرده بود و می گوید: باور عمیق آدم ها چیز عجیبی است، حتی در مورد مرگشان!