Browsing Tag

سریال نجلا

بازیگر «نجلا»: اشتباه کردم که در تلویزیون کار نکردم

بازیگر نقش «نجلا» گفت: بعد از بازی در «ماجرای نیمروز» برخی می‌گفتند سمت تلویزیون نرو و من هم اشتباه کردم که در تلویزیون کار نکردم. در صورتی که افرادی مثل من که در ابتدای مسیر قرار داشتم باید در ابتدای راه در تلویزیون دیده شوند.