Browsing Tag

سینمای ایران

بودجه «روز واقعه» امروز دستمزد یک بازیگر هم نمی‌شود!

مرتضی شایسته تهیه‌کننده فیلم سینمایی «روز واقعه»: ما فیلم «روز واقعه» را با آن عظمت با هزینه ۷۰ میلیون تومان در آن سال ساختیم اما امروز هزینه چنین فیلمی بالغ‌ّبر چندین میلیارد می‌شود و ۷۰ میلیون تومان حتی کفاف دستمزد یک بازیگر معمولی فیلم…