Browsing Tag

سینمای ایران

الهام پاوه نژاد: قشر هنرمند چوب چند چهره را می‌خورد که دستمزدهای هنگفتی دارند

 الهام پاوه‌نژاد که معتقد است هیچ برنامه مشخصی برای درآمدزایی جامعه تئاتری نداریم، می گوید: کل جامعه هنری چوب چند چهره مشهور را می‌خورند و تصور عمومی این است که همه فعالان هنری درآمدهای آن چنانی دارند و باید به دیگران کمک کنند!