Browsing Tag

مافیای سینما

شهرام عبدلی: سینمای امروز مافیا نیست بلکه فامیل‌بازی است!

شهرام عبدلی: مافیایی در سینما وجود ندارد این گروه کوچک‌تر از این حرف‌ها هستند که بشود اسمشان را مافیا گذاشت، بیشتر خانوادگی است، درون خانوادگی , درون اسپانسری کار می‌کنند و به نوعی سینما فامیل‌بازی شده است.