Browsing Tag

کارگردان سینما

سیروس الوند: فضای سینما را برای دخترم تشریح کرده بودم

الوند: من دخالتی در کارهای سینمایی دخترم نمی‌کنم مگر این که خودش نظر بخواهد و تشخیص بدهد که من باید سناریو را بخوانم. در نهایت خودش می‌داند که درست و غلط چیست اما حضور من یک حاشیه امنیت برای دخترم است.

مصطفی کیایی: جنبش زنان نباید در حد بیانیه باقی بماند

مصطفی کیایی: جنبش زنان باید عملی باشد یعنی در حد بیانیه باقی نماند؛ تیمی تشکیل شود و در فضایی تعاملی افراد را بخواهند که چنینی شکایتی وجود دارد، شاکی و متشاکی دعوت شوند، حرف زده شود و افراد بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.